logo-idfrance-alexia豆
Alexia Dou, ici pour sculpter le temps

Etat d'esprit

点滴生活

2019 Une nouvelle année

人生道路上的每一步,也一定要自己亲自去尝试体验。没有捷径,别人走路时的苦辣酸甜,都只是“照片”。

Alexia Dou

步入中年

年轻的时候,相信事在人为。长大了,会逐渐的发现,其实很多时候自己走过的路,都是一个个的机缘。

Alexia Dou

瓶颈。。。

那种,遗憾的,无奈的,气愤的,想要把电话砸个稀巴烂的感觉,你有过吗?

Alexia Dou